LOS 7 MAGNIFICOS

WESTERN

  • Direcor.- Antonie Faqua (Usa 2016)
  • Duració : 132 minuts
  • Intèrprets.- Damzel Washington, Criss Pratt
  • La població de Rose Creek viu avasallada sota el control despietat de l’industrial Bartholomew Vogue (Peter Sarsgaard). Desesperats, els habitants s’organitzen entorn del seu líder, Emma Cullen (Haley Bennett), i contracten la protecció de set forajidos, pistolers, jugadors i assassins a sou
  • DESCARREGA CARTELL
Related Projects