JOKER

DRAMA CRIM

    • Director.-Tood Philips (USA 2019)
    • Duració: 121 minuts
    • Arthur se sent sempre només entre la multitud i cerca connectar amb algú. Però mentre camina pels tranquils carrers de Gotham City i recorre les vies de ferrocarril grafiteadas d’una ciutat hostil on reina la divisió i la insatisfacció, Arthur usa dues màscares. Una li serveix per al seu treball diari com a pallasso. L’altra no la hi pot llevar mai; és l’aparença que projecta en un intent inútil de sentir que forma part del món que l’envolta, i no aquest home incomprès a qui la vida colpeja sense descans.
Related Projects